Facebook

Google Plus

ZESPÓŁ

Krzysztof Spelak – adwokat / mediator

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie obronił pracę magisterską na temat zachowku.
Od 2003 r. odbywał praktykę zawodową jako Aplikant Adwokacki. W 2007 roku zdał egzamin adwokacki z wynikiem bardzo dobrym i został wpisany na listę adwokatów w Izbie Adwokackiej w Poznaniu.W 2013 roku ukończył szkolenie dla mediatorów przy Krajowym Stowarzyszeniu Mediatorów, członek Centrum Mediacyjnego przy NRA, mediator wpisany na listę Wielkopolskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji. Prowadzi dział mediacyjny w publikatorze „Adwokat Wielkopolski”. Od 2016 roku wpisany na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu.
Od 2013 roku pełni funkcję wizytatora przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu, dokonując wizytacji kancelarii adwokackich. Ponadto od 2014 roku jest członkiem Centralnego Zespołu Wizytatorów przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie, wizytując Okręgowe Rady Adwokackie w całej Polsce.

W 2015 roku uczestniczył w Trzecim Kongresie Prawników Wielkopolski "Prawnicy dla gospodarki" jako członek Zespołu IV ds. Alternatywnych Metod Rozstrzygania Sporów - w zakresie mediacjia, a od 2016 roku jest uczestnikiem Poznańskiego Salonu Mediacji przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu.

W 2017 roku powołany w skład Komisji ds. mediacji przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu.

Od 2017 roku wykładowca Okręgowej Rady Adwoakciej w Poznaniu.

 

Krzysztof Marcinkowski – adwokat

Absolwent kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zdobył tytuł magistra, broniąc pracy na temat warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności w świetle orzecznictwa.
Z Kancelarią związany od 2009 roku, w 2017 roku zdał egzamin zawodowy i został wpisany na listę adwokatów Wielkopolskiej Izby Adwoackiej.

 

Mateusz Sobański – aplikant adwokacki

Absolwent kierunków Administracja oraz Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uzyskał tytuł magistra prawa broniąc pracy na temat odpowiedzialności odszkodowawczej gminy za niedostarczenie lokalu socjalnego.
Od 2012 roku związany z Kancelarią, natomiast w latach 2014-2017 łączył pracę w niej z posadą Dyrektora Biura Zarządu w Poznańskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk. Jest aplikantem adwokackim, członkiem Wielkopolskiej Izby Adwokackiej.