Facebook

Google Plus

PRAWO RODZINNE

prawo rodzinne

Rodzina nie powinna kojarzyć się z konfliktami, jednak niekiedy konieczne jest rozwiązanie pewnych spraw na drodze sądowej. Często związane jest to z dużym poziomem negatywnych emocji. W takich momentach niezastąpiona jest pomoc adwokata, który dzięki doświadczeniu i wiedzy pomoże klientowi pozytywnie przejść tego typu stresujące sytuacje. Dodatkowym atutem naszej Kancelarii w tej perspektywie jest wykształcenie mediacyjne oraz bogate doświadczenie.

Przykładowe usługi z zakresu prawa rodzinnego:

  • postępowania rozwodowe i separacyjne;
  • postępowania w sprawie władzy rodzicielskiej i kontaktów;
  • postępowania w sprawie podziału majątku;
  • powództwa alimentacyjne i egzekucja;
  • postępowania w sprawie ustalenia ojcostwa;
  • postępowania w sprawie przysposobienia, utworzenia rodziny zastępczej;
  • postępowanie w przedmiocie wyrażenia zgody przez sąd na dokonanie czynności w imieniu małoletniego.

 

Zobacz również:     Prawo cywilne     Prawo gospodarcze     Prawo spadkowe     Prawo karne     Mediacje