Facebook

Google Plus

PRAWO KARNE

prawo karne

Jedną z cech, która wyróżnia adwokata spośród innych zawodów prawniczych jest doskonała znajomość prawa karnego. Pierwotnie to właśnie ta gałęź stanowiła główne powołanie adwokatów, którzy mieli być niezależnymi od państwa obrońcami sprawiedliwości. Funkcję tę sprawujemy do dziś, zarówno broniąc oskarżonych, jak i wspierając oskarżycieli posiłkowych.

Przykładowe usługi z zakresu prawa karnego:

  • obrona w postępowaniu przygotowawczym i procesie karnym;
  • reprezentowanie oskarżyciela posiłkowego;
  • sprawy prywatnoskargowe;
  • sporządzanie opinii, wniosków i pism procesowych.

 

 

 

Zobacz również:     Prawo cywilne     Prawo gospodarcze     Prawo rodzinne     Prawo spadkowe     Mediacje