Facebook

Google Plus

PRAWO GOSPODARCZE

prawo gospodarcze

Funkcjonowanie przedsiębiorstw wiąże się z koniecznością bycia fachowcem w wielu dziedzinach, począwszy od księgowości, przez zarządzanie zasobami ludzkimi, aż do wiedzy z zakresu prawa. Poprzez stałą obsługę prawną, jak i doraźną pomoc w jednostkowych problemach, wyręczymy Cię chociaż z jednego obowiązku, co pozwoli Tobie skupić się na rozwoju merytorycznym swojej działalności.

Przykładowe usługi z zakresu prawa gospodarczego:

  • dochodzenie należności od kontrahentów i nadzór nad ich egzekwowaniem;
  • dochodzenie należności w elektronicznym postępowaniu upominawczym;
  • uzyskiwanie europejskiego nakazu zapłaty przeciwko dłużnikom zagranicznym;
  • sporządzanie projektów umów spółek;
  • występowanie przed sądami powszechnymi, jak i polubownymi;
  • sporządzanie i weryfikacja umów handlowych, a także pośredniczenie przy ich zawieraniu.

 

Zobacz również:     Prawo cywilne     Prawo rodzinne     Prawo spadkowe     Prawo karne     Mediacje