Facebook

Google Plus

Spory na tle umów budowlanych

W ramach prowadzonej przez Kancelarię obsługi prawnej podmiotów gospodarczych Kancelaria reprezentuje w wielu sporach sądowych inwestorów, architektów, jak i wykonawców obiektów budowlanych. Sprawy te dotyczą budynków jednorodzinnych, budynków wielomieszkaniowych - bloków, jak i obiektów usługowych - np. galerii handlowych. W oparciu o doświadczenia zebrane w trakcie powyższych procesów zwrócić należy uwagę, iż w każdym procesie budowlanym bardzo duże znaczenie przywiązywać trzeba do sporządzenia odpowiednich umów i to jeszcze przed rozpoczęciem procesu realizacji inwestycji, dokumentowania wszelkich zmian następujących podczas jej trwania oraz odpowiedniego potwierdzenia w formie pisemnej zakończenia inwestycji. Większość tego typu sporów skazanych jest na przeprowadzanie dowodu z opinii biegłych w zakresie chociażby zgodności wykonanych prac z projektem i sztuką budowlaną, jak i zawartą umową.

Podkreślić należy, iż skorzystanie z pomocy prawnej na etapie planowania, jak i realizacji inwestycji bardzo często pozwala na uniknięcie ewentualnych sporów po jej zakończeniu lub też skrócenie czasu ich trwania.

 

kwiecień 2015 r.