Facebook

Google Plus

Odszkodowanie od gminy za niedostarczenie lokalu socjalnego eksmitowanemu

W wielu przypadkach usunięcie z mieszkania niewygodnego lokatora (np. niepłacącego najemcy) nie kończy się na wyroku eksmisyjnym. Taka sytuacja ma miejsce, gdy w wyroku eksmisyjnym sąd wstrzyma jego wykonanie do momentu dostarczenia przez gminę lokalu socjalnego. Dzieje się tak dość często i w praktyce powoduje, iż pomimo orzeczonej przez sąd eksmisji, lokatorzy zajmują mieszkania, nie płacąc żadnych opłat i generując ogromne straty dla właścicieli, często związane również z dewastacją. Z uwagi na skalę problemu, jak i brak lokali socjalnych dochodzi do sytuacji, w której stan taki utrzymuje się wiele lat. Należy zwrócić uwagę, iż zgodnie z przepisami prawa w opisanym powyżej stanie faktycznym, właściciel lokalu ma prawo wystąpić przeciwko gminie z roszczeniem o zapłatę kwoty odpowiadającej czynszowi najmu wolnorynkowego lokalu oraz opłat eksploatacyjnych za okres, w którym nie przedstawiono oferty lokalu socjalnego eksmitowanemu. Kancelaria, reprezentując zarówno właścicieli kamienic, zarządców nieruchomości, wspólnoty mieszkaniowe, jak i pojedynczych właścicieli, prowadzi szereg spraw związanych z tą tematyką. Podkreślenia wymaga, że jak widać z praktyki, dochodzenie roszczeń przeciwko gminie często kończy się ugodami, jak i wyraźnie przyspiesza przedstawienie oferty lokalu socjalnego dla eksmitowanego.

 

luty 2015 r.