Facebook

Google Plus

Wysokość alimentów dochodzonych na dziecko

Jedną ze specjalizacji Kancelarii jest prowadzenie spraw dotyczących prawa rodzinnego. W tym zakresie bardzo często, zarówno w zakresie spraw alimentacyjnych, jak i rozwodowych rozważana jest wysokość alimentów zasądzanych na rzecz dziecka. W wielu przeprowadzanych konferencjach z klientami pojawiają się pytania, jak kwotę taką ustalić, od czego jest ona zależna oraz czy są odgórnie ustalone kwoty związane z wiekiem dziecka. Odnosząc się do powyższych pytań, należy wskazać, iż nie ma ustalonych kwot alimentów i w każdej sprawie ustalane są one indywidualnie przez sąd, który zgodnie z przepisami bierze pod uwagę z jednej strony usprawiedliwione potrzeby dziecka, z drugiej zaś zarobkowe i majątkowe możliwości rodzica, który ma te alimenty płacić. Istotnym jest tutaj, iż chodzi o możliwości, a nie obecną sytuację, a więc sąd może przyjąć, iż nie ma znaczenia, że rodzic nie pracuje, podczas gdy przy dołożeniu należytych starań, pracę mógłby wykonywać. Bardzo często w tego typu sprawach oceniana jest sytuacja majątkowa i zarobkowa na przestrzeni nawet kilku lat wstecz, tak aby uniknąć sytuacji, że ktoś wyzbywa się majątku czy zmniejsza dochody, aby nie płacić alimentów. W skład usprawiedliwionych potrzeb dziecka wchodzą koszty związane np. z wyżywieniem, ubraniem, leczeniem, środkami czystości, dojazdami, nauką, wakacjami, zajęciami dodatkowymi, utrzymaniem domu.

Należy też zwrócić uwagę, iż przy ustalaniu alimentów sąd bierze pod uwagę osobiste starania i opiekę nad dzieckiem, a więc kwota zasądzona od jednego z rodziców może być wyższa z uwagi na fakt, iż drugi z nich na co dzień zajmuje się bieżącą opieką nad dzieckiem.

 

styczeń 2015 r.