Facebook

Google Plus

Służebność przesyłu i odszkodowanie za linie energetyczne na nieruchomości

Jedną z konsekwencji poprzedniego ustroju politycznego jest sytuacja, w której na wielu nieruchomościach stanowiących prywatną własność znajdują się słupy sieci elektroenergetycznych – bez uregulowania prawnego tego stanu rzeczy. Przedmiotowe słupy są dużym problemem dla właścicieli nieruchomości, albowiem ograniczają w istotny sposób możliwość korzystania z działki, jej wartość, jak i przeznaczenie. Należy zauważyć, iż zgodnie z przepisami, przy spełnieniu odpowiednich przesłanek, właścicielom opisanych wyżej nieruchomości należy się coroczne wynagrodzenie od właściciela sieci energetycznej z tytułu służebności przesyłu oraz odszkodowanie za bezumowne korzystanie za okres do 10 lat wstecz.

W chwili obecnej Kancelaria w jednej z takich spraw w imieniu swojej klientki dochodzi roszczeń od Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA. W sprawie wydana została opinia biegłego sądowego, który potwierdził zasadność powództwa i określił kwotę służebności na 1.538 zł rocznie przy jednym słupie na nieruchomości.

 

grudzień 2014 r.