Facebook

Google Plus

Odszkodowania za utworzenie Obszaru Ograniczonego Użytkowania (OOU) wokół lotniska Poznań – Ławica

Kancelaria prowadzi kilkadziesiąt spraw mieszkańców Poznania, Przeźmierowa i okolic, których domy znalazły się w Obszarze Ograniczonego Użytkowania (OOU) wokół lotniska Poznań – Ławica. Roszczenia dotyczą spadku wartości nieruchomości w związku z utworzeniem OOU, jak i tzw. „rewitalizacji akustycznej”, tj. uzyskania środków na dokonanie zmian w budynkach (np. wymiana okien) celem zwiększenia komfortu akustycznego mieszkańców. Kwoty dochodzone na podstawie powyższych roszczeń oscylują w okolicach 15% wartości nieruchomości. Na chwilę obecną wydanych zostało kilkanaście opinii biegłych sądowych – wszystkie one potwierdzają zasadność roszczeń dochodzonych za pośrednictwem Kancelarii.

 

listopad 2014 r.