Facebook

Google Plus

Zadośćuczynienie dla rodziny osoby z ciężkim i trwałym uszczerbkiem na zdrowiu

W ostatnim czasie Sąd Najwyższy wydał szereg uchwał w poszerzonym siedmioosobowym składzie, zgodnie z którymi przyznał, że zadośćuczynienie przysługuje także bliskim poszkodowanego, który doznał ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, ale żyje.

Jest to niejako rozszerzenie dotychczasowej praktyki wynikającej wprost z art. 446 par 4 k.c., zgodnie z którym zadośćuczynienie takie należy się bliskim jedynie, jeżeli poszkodowany zmarł.
Uchwały Sądu Najwyższego zapadły na kanwie roszczeń rodziców dziecka, które w wyniku błędu lekarskiego urodziło się w stanie zamartwicy i choć żyje i ma obecnie 9 lat, jednak rodzice nie mają z nią kontaktu intelektualnego.
Stanowisko Sądu Najwyższego jest dobrą wiadomością dla bliskich osób poszkodowanych, jednak może doprowadzić do podwyższenia składek OC.

źródło informacji: prawo.rp.pl

 

kwiecień 2018 r.