Facebook

Google Plus

Możliwe utrudnienia w podziale majątku pomiędzy byłymi małżonkami

Z końcem kwietnia br. w życie weszła ustawa z 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 585). Pomijając główną materię, którą ww. akt reguluje, pragniemy zwrócić uwagę na podnoszony w środowisku prawniczym problem powstały jako (niechciany?) efekt uboczny wprowadzonych regulacji.

Zgodnie z wykładnią przepisów ustawy z 14 kwietnia 2016 r. małżonkowie, którzy po rozwodzie chcieliby dokonać podziału majątku, w skład którego wchodzą nieruchomości rolne, napotkają na utrudnienia związane z koniecznością spełnienia specyficznych wymagań i zgody Agencji Nieruchomości Rolnych. Zbyć nieruchomość rolną od 30 kwietnia 2016 r. można bowiem wyłącznie na rzecz rolnika indywidualnego, spełniającego właściwe wymogi, takie jak: posiadanie wykształcenia technicznego, zamieszkiwanie danej gminy od dłuższego czasu, a także bycie właścicielem albo użytkownikiem wieczystym innego gospodarstwa rolnego.

Oznacza to, iż wielu byłych małżonków nie będzie mogło nabyć takich nieruchomości w wyniku podziału majątku wspólnego, ponieważ nie będzie spełniało odpowiednich kryteriów. Rozwiązaniem tego problemu ma być specjalna zgoda Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych, jednakże jest to dodatkowa, czasochłonna formalność, która zdaniem ekspertów bardzo mocno ingeruje w dobra osobiste części obywateli. W końcu nie każde małżeństwo do podziału majątku potrzebuje zgody państwa w postaci jednej z jego jednostek (ANR).

Mamy nadzieję, że uda się szybko rozwiązać ten problem.

 

maj 2016 r.