Facebook

Google Plus

Roszczenia matki dziecka związane z ciążą i porodem dziecka wobec ojca niebędącego jej mężem

Okres ciąży i porodu jest czasem trudnym i szczególnym dla matki dziecka nie tylko pod względem fizycznym, stanu zdrowia i psychicznym, ale także i finansowym. Stabilność finansowa matki dziecka jest najczęściej zagrożona, gdy ojcem dziecka nie jest jej mąż.

Jednak przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wychodzą naprzeciw i tego rodzaju sytuacjom życiowym, dając możliwość matce dziecka na dochodzenie stosownych świadczeń od ojca niebędącego jej mężem, który unikał jakiegokolwiek wsparcia finansowego w tym okresie.

Art. 141 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego regulujący tego rodzaju roszczenia, stanowi iż ojciec niebędący mężem matki jest zobowiązany przyczyniać się do pokrycia:

  1. kosztów trzymiesięcznego utrzymania matki w okresie porodu (przy czym okres ten może być z ważnych powodów przedłużony),
  2. wydatków związanych z ciążą i porodem oraz
  3. innych koniecznych wydatków lub szczególnych strat majątkowych poniesionych przez matkę wskutek ciąży i porodu.

Przy określaniu, jaka część wydatków, kosztów i strat jest odpowiednia, pod uwagę należy brać w szczególności sytuację życiową stron oraz kryteria jakie służą wyznaczaniu wysokości alimentów na dziecko, tj. usprawiedliwione potrzeby matki dziecka, jej majątkowe i zarobkowe możliwości oraz możliwości majątkowe i zarobkowe ojca dziecka, który nie jest mężem matki.

Wydatkami związanymi z ciążą i porodem należy uznać wszystkie wydatki, które stały się konieczne wskutek ciąży lub porodu, których matka nie ponosiłaby, gdyby dziecka nie miała, tzn. gdyby nie była w ciąży oraz gdyby nie urodziła dziecka. Za takie wydatki tradycyjnie uważa się np.: nabycie wózka, łóżeczka, wyprawki dla noworodka, przygotowanie i umeblowanie pokoju, koszty odzieży ciążowej, opieki medycznej nad matką w czasie ciąży, w tym wizyty u ginekologa, badania USG, koszty odpowiednich odżywek i lekarstw, których przymowanie ma związek z ciążą lub porodem. Do wydatków związanych z porodem zalicza się także koszty opieki medycznej nad matką i dzieckiem w trakcie porodu.

Jeśli chodzi o wyprawkę, to oprócz ww. wózka i łóżeczka, obejmuje ona także przewijak, wanienkę, fotelik do samochodu, odzież i pościel niemowlęcą oraz przedmioty niezbędne noworodkowi, takie jak: butelka, smoczek, pieluszki, termometr, nożyczki itp.

Natomiast koszty utrzymania matki w okresie porodu mogą stanowić np. koszty jej wyżywienia, mieszkania, odzieży, środków pielęgnacji i higieny, lekarstw itp. Koszty te obejmują tylko trzymiesięczny okres utrzymania matki, jedynie z ważnych powodów matka może żądać, ażeby obowiązek ten trwał przez dłuższy czas. Będzie to miało miejsce np. gdy zły stan zdrowia matki wywołany ciążą lub porodem utrzymuje się znacznie dłużej niż normalnie i dlatego nie może ona podjąć pracy zarobkowej lub zwiększają się jej potrzeby. Podobnie w przypadku dziecka, tj. gdy zły stan zdrowia dziecka i konieczność sprawowania nad nim opieki uniemożliwiają matce podjęcie pracy zarobkowej.

 

styczeń 2016 r.