Facebook

Google Plus

Pierwszy prawomocny wyrok w sprawie Obszaru Ograniczonego Użytkowania wokół Ławicy

Pod koniec lipca w poznańskim Sądzie Apelacyjnym zapadł pierwszy prawomocny wyrok przeciwko Portowi Lotniczemu Poznań - Ławica, zgodnie z którym lotnisko musi zapłacić powodom ponad 46 tys. zł odszkodowania za spadek wartości nieruchomości powstały w wyniku utworzenia Obszaru Ograniczonego Użytkowania wokół Ławicy.

Warto dodać, że jest to wyrok częściowy, co oznacza, iż można się spodziewać, że ostatecznie kwota ta jeszcze wzrośnie o odszkodowanie za konieczność przystosowania nieruchomości do zwiększonej emisji hałasu generowanego w związku z działalnością portu lotniczego (tzw. wygłuszenie).

Pierwszy prawomocny wyrok w sprawach przeciwko Ławicy jest istotny z uwagi na fakt, iż niepodważalnie podkreśla zasadność roszczeń mieszkańców, ale także dlatego, że jego wydanie zapoczątkuje pojawianie się kolejnych wyroków z większą niż do tej pory częstotliwością.

 

sierpień 2015 r.