Facebook

Google Plus

Ważność testamentu

W oparciu o prowadzone przez Kancelarię sprawy spadkowe zauważyć można, iż w coraz większej liczbie przypadków osoby zmarłe pozostawiają spisane własnoręcznie testamenty. Często w tego typu sytuacjach spadkobiercy, którzy nie zostali ujęci w testamencie, kwestionują ich autentyczność, jak i możliwość swobodnego rozporządzania przez zmarłych majątkiem spadkowym. W praktyce powoduje to konieczność przeprowadzania dowodu z opinii biegłych z dziedziny badania pisma ręcznego, jak i biegłych nauk medycznych. Dużym uwiarygodnieniem swobodnego i świadomego działania testatora jest sporządzanie testamentów w formie aktu notarialnego, kiedy to notariusz ma obowiązek sprawdzenia powyższych okoliczności przed przystąpieniem do jego spisania. Przydatna w takich postępowaniach staje się również dokumentacja medyczna zmarłego, jak i pisma sporządzane przez niego własnoręcznie - w celach porównawczych dla biegłych przy uwzględnieniu oczywiście upływu lat między czasem ich powstania, jak i chorób, na jakie cierpiał zmarły, które często mogą powodować zmiany w piśmie.

 

lipiec 2015 r.