Facebook

Google Plus

Dochodzenie alimentów za granicą

Przy uwzględnieniu coraz większego przepływu ludności coraz częściej dochodzi do tzw. "małżeństw mieszanych", w których jeden z małżonków jest obcokrajowcem, bądź też do sytuacji, że jeden z rodziców wyjeżdża z Polski, np. w poszukiwaniu pracy. Często wyjazd taki powoduje zaprzestanie płacenia alimentów na dziecko, które z drugim z rodziców pozostaje w Polsce.

Do Kancelarii zgłaszają się osoby dotknięte powyższym problemem. W takiej sytuacji niezbędnym jest uzyskanie stosownych dokumentów w sądzie polskim i zwrócenie się do wydziału obrotu prawnego z zagranicą, co umożliwi wszczęcie europejskiego postępowania egzekucyjnego. Kancelaria w chwili obecnej prowadzi takie postępowania, np. wobec osób przebywających w Wielkiej Brytanii.

 

czerwiec 2015 r.